Aktuelle nyheder Dania

Nyheder fra Dania

Nyheder fra Dania

by Rasmus Borregaard Hall -
Number of replies: 0

Kære studerende 

Så er vi godt i gang igen efter påskeferien på vores hjemmearbejdspladser.

 

Ganske kort, så er der aktuelt ikke noget nyt i forhold til genåbning siden den mail, som I modtog fra vores rektor i påskeugen. Vi forsætter med at have lukket til og med 10. maj, som det ser ud lige nu. Vi er i tæt kontakt med ministeriet, og vi begynder at planlægge genåbning, så snart vi modtager retningslinjer for, hvordan det kan ske.

 

Spørgsmål vedr. tilrettelæggelse af undervisning og eksamen indtil sommerferien bedes venligst rettet til den lokale ledelse på din uddannelse. Vi forsøger at planlægge så sammenhængende og gennemskueligt som muligt under de specielle omstændigheder.

 

Rigtig god weekend - ”på afstand.”

 

 Venlig hilsen / Kind regards

-Susanne Dixen

-

Uddannelsesdirektør

Executive Director of Education