Aktuelle nyheder Dania

News from Dania

News from Dania

by OpenLMS Support -
Number of replies: 1

Kære studerende (English version below)

 

Sommeren er over os, og en velfortjent ferie er nok allerede i sigte.

Det har været et meget anderledes forår med corona pandemien, som har haft stor indflydelse på vores hverdag med krav om afstand, hygiejne og digital undervisning. Når vi efter sommerferien vender tilbage, vil der fortsat være retningslinjer, men vi kan igen mødes på campus.

I kan forvente, at

  • der ikke længere er afstandskrav mellem jer på holdet
  • der fortsat er afstandskrav på 1 meter til studerende på andre hold
  • der fortsat er krav til hygiejne og færden på campus – I vil modtage nye, opdaterede retningslinjer, når I møder ind igen
  • I vil møde flere online/digitale forløb på jeres studier for at undgå for meget trængsel på campus

 

I opfordres på basis af forårets erfaringer til at give input til, hvor de digitale elementer er særligt velfungerende for jer.

Vedr. praktikpladser, så ved vi, at flere studerende endnu ikke har fundet en praktikplads til efteråret. Her skal I vide, at vi fortsat vil hjælpe jer efter ferien. Det er lige nu sværere at få kontakt til virksomhederne, så det tager længere tid. Vi har alternativer som projektpraktik og iværksætterpraktik, som vores praktikvejledere også kan bringe spil sammen med jer.

Yderligere information følger fra jeres lokale campus og uddannelse.

Pas på jer selv og hinanden i sommerlandet.

Ang: News from Dania

by Anders Finn Leth Ottendahl -
Dear students

Summer is here and we can all look forward to a well-deserved summer holiday.

The Corona pandemic has made this spring quite an unusual semester, and it has affected our everyday lives with its demands for social distancing, hygiene and online classes. When we meet again after the holidays, we will still have to follow guidelines, but at least we will be able to meet physically on campus.

We expect the following guidelines to apply:
  • Within each class there will no longer be any social distancing requirement
  • You must still keep a social distance of one metre to students from other classes
  • We will maintain requirements for hygiene and the way we must all act on campus – we will send you up-to-date guidelines when it is time to return to campus
  • Parts of your classes will be taught online to avoid too many people on campus at once

We would like your input on how to best include digital elements in your classes, so let us know what works especially well for you.

Concerning internships, we know that several students have not yet found one for the fall semester. Be assured that we will continue to help you after the holidays. Right now, it takes longer than normal to get in contact with companies. Also remember that you can choose project or entrepreneurship internships as an alternative to a normal internship with a company. Our internship coordinators are ready to assist you if you choose any of these options.

You will receive further information from your local campus and study program.

Take care of yourselves and others, and have a good summer holiday.